Đắt hơn 70 triệu đồng, chọn Mercedes-Benz GLE hay BMW X5: Cuộc chiến của thương hiệu và hình thức - Ảnh 1.